Filantropie

Někteří lidé neměli příliš štěstí, aby mohli vést úplně obyčejný život: chodit do školy, mít svou práci, zažívat pocit bezpečí, lásky a přátelství, cítit svobodu vlastního rozhodování. Mají stejné touhy a přání jako my všichni, přesto k jejich uskutečnění jdou přes obrovské překážky, které si málokdo z nás umí představit.

Společnost CORA MANAGEMENT coby společensky odpovědná firma proto pomáhá těmto lidem na jejich svízelné cestě za štěstím. Už více než 15 let, od roku 1996, podporujeme kroměřížskou základní a mateřskou školu speciální, kterou provozuje občanské sdružení Korálky. Škola poskytuje vzdělání dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a s poruchou artistického spektra ve věku od 3 do 20 let.

„Díky finančním darům od společnosti CORA MANAGEMENT je zabezpečen svoz dětí se zdravotním postižením do školy, ale i na kulturní pořady, festivaly, sportovní aktivity a pobyty ve škole v přírodě.“

Říká ředitelka školy Miroslava Malenovská.

„Podpora směřuje i k pořízení speciálních kompenzačních pomůcek a materiálu k činnostem arteterapie a ergoterapie.“

Uvědomujeme si, že někdy stačí udělat velmi málo k tomu, abychom učinili řadu lidí šťastnými. A to nás naplňuje.

 Podrobnosti o škole: www.msazskm.cz