Ekologické služby

vše od vedení evidence odpadů až po přípravu evidenčních listů při přepravě nebezpečných odpadů.

  • poradenství v oblasti ekologie ovzduší, vod a odpadového hospodářství v souladu s platnou legislativou
  • vedení evidence
  • zpracování provozních materiálů
  • zpracování plánu odpadového hospodářství
  • zajištění odstranění odpadů
  • zastupování při jednání s třetími stranami